donate
 • >
 • LIBMOD
 • >
 • 玩家API (Player API)
玩家API (Player API)
红票51 (61%)黑票32 (39%)
模组属性评比
路过的这位少侠,你觉得这款MOD怎么样,可否愿意来评一评它呢?登录并评比
更新日志
 • 暂无日志..

历史编辑记录
 • 暗黑星 黑芽编辑了此模组
 • 2019-08-11 12:21:39 (2月前)
 • LHLR AFK编辑了此模组
 • 2018-05-16 11:30:58 (1年前)
 • 豆焰编辑了此模组
 • 2018-02-26 13:01:26 (1年前)
管理组申请

  暂无管理组..

编辑组申请

  暂无编辑组..

弃坑

玩家API

Player API

 • 模组类型:补丁类
 • 收录时间: 6年前
 • 作者/开发团队: Divisor82
 • 最后编辑: 2月前
 • 模式: SSP/SMP
 • 最后推荐: 1年前
 • 编辑次数: 3次
 • 开发平台:Forge
 • 支持的MC版本:
  • 1.11.2
  • 1.10.2
  • 1.9.4
  • 1.8.9
  • 1.7.10
  • 1.6.4
  • 1.9
  • 1.8.8
  • 1.8
  • 1.7.2
  • 1.12.1
  • 1.12
  • 1.11
  • 1.10
 • 有 7 台服务器安装了 玩家API (Player API) 。 找服玩
 • 玩家API (Player API) 在模组服的安装率为 1.06%。

0.0

无人问津

昨日指数: 11
昨日平均指数: 36.200

1.67万

总浏览

--

资料填充率


短评加载中..