donate
PESD电池 (PESD)
物品命令:/give @p ic2:itempesd 1 0

最高级的移动储电物品,载电量为50,000,000EU(即5000万EU),可用于合成PESU,极高压变压器,便携式传送器

只能在PESU中放电。

PESD电池 (PESD)
PESD电池 (PESD)
资料分类:电池
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..