Slime Seeds 与 种子 为同类物品/方块。

Slime Seeds (Slime Seeds)
物品命令:/give @p planttech2:slime_seeds 64
此段资料引用于“种子 (Seed)”并与其保持同步更新。  编辑
Slime Seeds (Slime Seeds)
Slime Seeds (Slime Seeds)
资料分类:种子
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..