donate
液态含铝黄铜 (Molten Aluminum Brass)

特殊合金

匠魂熔炉熔炼三份铝和一份铜后得到的液体

可以用于制作含铝黄铜块和各种含铝黄铜零件


液态含铝黄铜 (Molten Aluminum Brass)
液态含铝黄铜 (Molten Aluminum Brass)
资料分类:液体
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 冶炼炉]


熔融铜 * 1 mB

熔融铝 * 3 mB

液态含铝黄铜 * 4 mB

熔融铜
熔融铝
  3  3
液态含铝黄铜
  4  4
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..